Poprawna pisownia

przy czym

Poprawna pisownia, znaczenie: przy czym jest spójnikiem złożonym, który wprowadza w zdaniu informację uzupełniającą. Jest również wyrażeniem przyimkowym, łączącym przyimek z zaimkiem, rzeczownikiem, przysłówkiem i liczebnikiem.
Wyrażenie przy czym należy zawsze pisać rozłącznie. Jest to poparte zasadą ortografii mówiącą o tym, że zdecydowaną większość wyrażeń przyimkowych należy pisać rozdzielnie. Kolejna zasada ortograficzna dotyczy rz, pisanego zawsze po spółgłoskach.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedzę przy biurku i piszę list, przy czym ze względu na hałas nie mogę się skupić.
Kazimierz uczył się bardzo dobrze, przy czym najlepszy był z przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza z matematyki.
Muszę posprzątać całe mieszkanie, przy czym na pewno się zmęczę.


Niepoprawna pisownia

przyczym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyczym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszy czym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyczym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pży czym

Niepoprawna pisownia