Niepoprawna pisownia

krutka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krótka

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie krótka jest rodzaju żeńskiego i występuje w liczbie pojedynczej. W częściach mowy klasyfikowane jest, jako przymiotnik odmieniany przez przypadki. Forma krótka jest odpowiedzią na pytania mianownika kto? co? I wołacza o! Biorąc pod uwagę zasady poprawnej polszczyzny słowo to zapisujemy przez ó, ponieważ w formie pochodnej słowa – ó wymienia się na a, tj. krótkiskracać.
Przymiotnik krótka użyjemy do określenia, że coś jest nie długie i zwięzłe, napisane bądź powiedziane w sposób syntetyczny. Synonimy: krótkoterminowa, treściwa, skrótowa. Wyrazy pokrewne: króciusieńka, pokrótce.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę stwierdzić, że co prawda twoja wypowiedź odnośnie drugiej wojny światowej była krótka, ale zawarłeś w niej wszystkie najważniejsze daty i wydarzenia.
Wydaje mi się, że na to okno w kuchni bardziej pasowałaby krótka firanka, która byłaby bardziej praktyczna i przepuszcza więcej światła.
Do tych wysokich butów, które kupiłaś wczoraj zdecydowanie lepiej wygląda ta krótka i czerwona spódniczka niż ta długa z falbanami.


Niepoprawna pisownia

kródka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krudka

Niepoprawna pisownia