Niepoprawna pisownia

niemiał

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w znaczeniu „stawał się niemym”.


Poprawna pisownia

nie miał

Poprawna pisownia, znaczenie: nie miał należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to zaprzeczenie czasownika miał, a zgodnie z zasadami języka polskiego przeczenie nie zapisuje się oddzielnie od czasowników.
Nie miał oznacza, iż osoba trzecia nie posiadała w przeszłości jakiejś rzeczy. Występuje, kiedy podmiot mówiący opowiada o mężczyźnie. Używa się go zarówno w kontekście braku danej rzeczy przy sobie w konkretnej chwili, jak i permanentnego jej nieposiadania. Może zostać odniesione również do braku pewnych nawyków. Z rzadka odnosi się do ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek nie miał w zwyczaju chwalić się swoimi osiągnięciami, ale kiedy chciał zdobyć awans, opowiedział o swoich zasługach.
Gdyby Bartek nie miał tak wielu spraw na głowie, na pewno pamiętaliby o twoich urodzinach.
Artur nigdy nie miał przyjaciółki. Jego relacje z kobietami zawsze miały charakter romantyczny.