Niepoprawna pisownia

niemiał

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w znaczeniu „stawał się niemym”.


Poprawna pisownia

nie miał

Poprawna pisownia