Poprawna pisownia

jakkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: jakkolwiek oznacza w dowolny sposób, bez określonych zasad czy wymagań. Jednocześnie oznacza działania, które są wykonane byle jak, niestarannie i bez przywiązywania uwagi do jakości.
Określenie jakkolwiek musi być zapisywane łącznie. Jest przysłówkiem złożonym, w którym człon kolwiek jest niesamodzielny, co decyduje o tym, że we wszystkich swoich połączeniach musi być połączony z drugim fragmentem wyrazu. Co więcej, tego typu słowa podlegają pod zasadę, że przysłówki złożone, zapisujemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego wszystko robisz jakkolwiek? Nie możesz chociaż raz przyłożyć się do obowiązków?
Napisał tę rozprawkę jakkolwiek, mając nadzieję, ż zaliczy ja chociażby na trójkę.
Jakkolwiek nie potoczyłaby się ta sprawa, możesz na mnie liczyć w każdej sytuacji.


Niepoprawna pisownia

jak kolwiek

Niepoprawna pisownia