Poprawna pisownia

jakkolwiek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jak kolwiek

Niepoprawna pisownia