Poprawna pisownia

płci

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „płeć”, oznaczającego zespół cech charakteryzujący organizmy osobników żeńskich i męskich, a także osobników o takich cechach (zbiorowo o ludziach).


Niepoprawna pisownia

płuci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

puci

Niepoprawna pisownia