Poprawna pisownia

cóż

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz cóż zawsze należy zapisywać przez ó oraz ż. Jest to uwarunkowane dwiema zasadami ortograficznymi. Pierwsza z nich mówi, że ó należy zapisywać w wyrazach, które posiadają słowa pokrewne, zawierające literę o. W przypadku cóż może to być co, a zatem zachodzi wymiana ó na o.
Z kolei głoskę ż powinniśmy umieszczać w partykule -że oraz partykułach pokrewnych, kiedy występują na końcu słowa. W opisywanym przypadku partykuła ta została skrócona do samego . W ten sposób powstał wyraz cóż.
Można go używać w dwóch znaczeniach. W pierwszym z nich wykorzystywany jest jako zamiennik zaimka co, będący jego wzmocnieniem. Może także występować samodzielnie, w szczególności jak rodzaj westchnienia, wyrażającego niezadowolenie (wzmocniona partykuła).

Przykłady poprawnej pisowni

No cóż, nic nie poradzimy na to, że Krzysiek rozbił ulubiony wazon babci. Musimy go jej odkupić.
Cóż ci do tego, że mam same różowe bluzki? Teraz jest taka moda i mogę zakładać to, co lubię.
Cóż on tam znowu robi!? Nie mogę oduczyć naszego syna wchodzenia na to wysokie drzewo!


Niepoprawna pisownia

cusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

córz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

curz

Niepoprawna pisownia