Oba formy pochodzą od tej samej podstawowej formy rzeczownika babcia, są jednak odmienione w innym przypadku, dlatego nie należy używać ich wymiennie. Określamy nim matkę naszej matki lub ojca. Niekiedy, szczególnie w języku potocznym, używamy go w stosunku do starszych kobiet. Poniżej przygotowaliśmy definicję dla każdej z form, a także przykłady jej poprawnego użycia w zdaniu. W przypadku niejasności przypominamy, że nasza redakcja aktywnie odpowiada na pytania użytkowników zadawane w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

babciom

Poprawna pisownia, znaczenie: forma babciom to rzeczownik podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że tak odmienione rzeczowniki powinny zawsze kończyć się na om.

Przykłady poprawnej pisowni

Po występie dziewczynki wręczą kwiaty babciom, zaś chłopcy – dziadkom.
Trendy modowe lubią zataczać koło i wracać do nas z tym, co nie tylko dobrze znane jest nam, ale także naszym mamom czy babciom.
Z okazji ich święta złóżmy naszym babciom najserdeczniejsze życzenia – niech nam żyją dwieście lat.


Poprawna pisownia

babcią

Poprawna pisownia, znaczenie: babcią to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Dla przypomnienia, we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada motywująca jej zapis – mówi ona, że części mowy takie jak rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Po długiej rozmowie z babcią zrozumiałam, że powinnam zmienić sposób myślenia.
Nigdy nie zapomnę długich zimowych wieczorów, które spędzałam z babcią na klejeniu łańcuchów choinkowych.
Wyglądasz tak młodo, że nikt Ci nie uwierzy, że jesteś już babcią!