Poprawna pisownia

horoskop

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz horoskop należy zapisywać przez h. Został on utworzony od dwóch greckich słów: hora, czyli godzina oraz skopein, które oznacza zaglądać, podglądać, podpatrywać. W dosłownym tłumaczeniu jest to więc podpatrywanie (przewidywanie) godziny. Zgodnie z zasadami języka polskiego wszystkie zapożyczenia zapisujemy przez h, co jest zgodne z oryginalną wersją tego słowa.
Horoskop to przepowiadanie przyszłości na podstawie pewnych znaków, takich jak układ gwiazd czy data urodzenia. Jest to także sam układ ciał niebieskich, który może posłużyć astrologom do ułożenia przepowiedni.

Przykłady poprawnej pisowni

W niemal każdej kobiecej gazecie znajduje się horoskop, dotyczący znaków zodiaku.
Dorota uważa, że każdy horoskop jest zwykłą brednią, w którą nie ma sensu wierzyć.
Moja siostra lubi czytać horoskopy w czasopismach i kieruje się nimi w codziennym życiu.


Niepoprawna pisownia

choroskop

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

horozkop

Niepoprawna pisownia