Niepoprawna pisownia

wydażył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wydarzył

Poprawna pisownia, znaczenie: wydarzył to wyraz, który oznacza, że dana sytuacja miała już miejsce, rozegrała się i przyniosła ustalone, konkretne skutki.
Słowo wydarzył powinno być zapisywane przez rz, ponieważ zawiera w sobie cząstkę dar, pozwalającą na wymianę r na rz. Jego pisownia została także utrata historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeszcze nigdy na tej bocznej drodze nie wydarzył się tak poważny wypadek jak dzisiejszy.
Wczoraj w naszym mieście wydarzył się wakacyjny event, podczas którego można było posłuchać muzyki.
Niektórzy katolicy przez wiele lat uważali, że w naszym mieście wydarzył się cud ozdrowienia.