W języku potocznym używa się zamiennie określeń pogłośnić albo podgłośnić. Obie formy są poprawne i oznaczają to samo oraz można używać ich dowolnie. Podgłośnić, pogłośnić – uczynić głośniejszym. Czasowniki te są wykorzystywane w przypadku, gdy chcemy coś lepiej i wyraźniej usłyszeć i w tym celu zwiększamy głośność radia lub telewizora. Wyrażenia podgłośnić, pogłośnić pochodzą od słowa głośność i są czasownikami dokonanymi z przedrostkiem pod lub po, w formie bezokolicznika. Użycie przedrostka pod lub po w tym przypadku oznacza realizację w niewielkim zakresie czynności związanej ze słyszalnością dźwięków. Czyli podgłośnienie (pogłośnienie) równoznaczne jest z podniesieniem głośności dźwięku tylko o jeden lub dwa tony.

Poprawna pisownia

pogłośnić

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

podgłośnić

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Kasiu podgłośnij proszę radio, posłuchamy razem wiadomości z kraju i ze świata.
Niestety pogorszył mi się słuch, dlatego proszę pogłośnij troszkę telewizor.
Zawsze, gdy słyszę muzykę country, lubię podgłośnić radio i sobie potańczyć.