Niepoprawna pisownia

arhaiczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

archaiczni

Poprawna pisownia