Określenia zważy i zwarzy są poprawne, jednak ze względu na różne znaczenie, powinny być używane zgodnie ze swoim kontekstem.

Poprawna pisownia

zwarzy

Poprawna pisownia, znaczenie: zwarzy wywodzi się od słowa warzyć, mającego znacznie gotować, doprowadzać do wrzenia. Odnosi się do mleka, które w wyniku zetknięcia ze zbyt wysoką temperaturą ulegają zepsuciu. W przenośni oznacza także zepsuty humor albo rośliny, które zostały zniszczone przez zbyt niską temperaturę.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli mleko się zwarzy, nikt go już nie będzie chciał wypić, bo będzie zepsute, więc musisz uważać.
Musisz okryć wszystkie rośliny w ogrodzie specjalnymi matami, inaczej najbliższy mróz je zwarzy.
Jego obecność na pewno zwarzy jej humor, więc nie pownniśmy doprowadzać do ich spotkania.


Poprawna pisownia

zważy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie zważy powinno być zapisywane przez ż, kiedy oznacza proces ważenia – odczytywania wagi danej osoby lub przedmiotu. Jego pisownię tłumaczy wymiana głoski ż na g, właśnie w parze słów zważyć i waga.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomasz postanowił, że zważy się jutro w klubie fitness, ponieważ waga w domu nie działa najlepiej.
Nauczycielka zważy w przyszły piątek wraz z dziećmi kilka przedmiotów, aby nauczyły się to robić.
Pani Grażyna zważy za moment każdy z zamówionych przez państwa towarów i będziemy mogli się rozliczyć.


Niepoprawna pisownia

z waży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z warzy

Niepoprawna pisownia