Poprawna pisownia

herb

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo herb powinno być zawsze zapisywane przez h. Jego pisownia została najpewniej tarta historycznie, gdyż nie tłumaczą jej reguły ortograficzne. Słowo wywodzi się najpewniej od staroczeskiego słowa, które z kolei przyjęto z niemieckiego Erbe – dziedzictwo. Ze względu na to zapożyczenie, wyraz pozostał w niezmienionej formie, czyli właśnie herb.
Herb oznacza godło, symbolizujące dane miasto, region, państwo albo inną jednostkę administracyjno-terytorialną. Odnosi się także do prywatnego, rodowego godła, przypisanego do danego rodu szlacheckiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój herb nosi nazwę Abdank i jest jednym z najstarszych w Polsce. A twoja rodzina posiada jakiś herb?
Możesz mi powiedzieć, jaki herb ma miasto Toruń? Potrzebuję tego do pracy domowej z geografii.
Który herb jest według ciebie ładniejszy, ten symbolizujący Warszawę czy Gdańsk?


Niepoprawna pisownia

cherb

Niepoprawna pisownia