Niepoprawna pisownia

nieliczyliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyliśmy

Poprawna pisownia