Poprawna pisownia

nie ma za co

Poprawna pisownia, znaczenie: nie ma za co jest to połączenie wyrażenia przyimkowego za co z partykułą nie oraz czasownikiem mieć. Zwrotu nie ma za co używa się w odpowiedzi na podziękowanie lub przeprosiny, które według osoby przyjmującej nie są jej należne, przynajmniej nie w takim stopniu.
Zgodnie z zasadami ortografii czasowniki z partykułą nie piszemy oddzielnie, czyli nie ma. Natomiast dalsza część wyrażenia – za co, jest wyrażeniem przyimkowym również pisanym oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomogłam ci bezinteresownie i naprawdę nie musisz mi już tak dziękować, po prostu nie ma za co.
Zobacz jak ona podlizuje się prezesowi i wciąż dziękuje za to przyjął ją do pracy, a przecież to nie jego zasługa, więc tak naprawdę to nie ma za co dziękować.
Nie musisz już tak bardzo przepraszać, uważam że nie masz za co tak się kajać i w kółko powtarzać przepraszam.


Niepoprawna pisownia

niema za co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ma zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niema zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemazaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemaza co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie maza co

Niepoprawna pisownia