Niepoprawna pisownia

niemogłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogłam

Poprawna pisownia