Niepoprawna pisownia

randevu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rendez-vous

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną dopuszczalną formą zapisu powyższego wyrażenia jest rendez-vous. Pisownia ta wynika z etymologii zwrotu – został ona zapożyczony z języka francuskiego, w którym właśnie tak jest zapisywany. Jako że zasady pisowni polskiej nakazują zgodny z oryginałem zapis wyrażeń obcego pochodzenia, również w tym przypadku należy przestrzegać tej reguły. Błędy w pisowni wynikają najczęściej ze skojarzenia z wymową powyższego zwrotu, która brzmi randewu lub radewu.
Rendez-vous to inaczej schadzka, randka, umówione spotkanie z drugą osobą.

Przykłady poprawnej pisowni

Właśnie w tym miejscu odbyło się pierwsze rendez-vous moich rodziców.
Kiedy straciła już nadzieję, że kiedykolwiek ją zauważy, on zaproponował rendez-vous.
Po naszym romantycznym rendez-vous wracałam do domu tanecznym krokiem.


Niepoprawna pisownia

randez-vous

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

randezvous

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rendezvous

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

randewu

Niepoprawna pisownia