Poprawna pisownia

zacząłem

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest zacząłem, zapisywane przez samogłoskę ą. Według zasad języka polskiego, w formach męskoosobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej, samogłoskę ą należy zapisywać przed spółgłoską ł. Jest to wynik historycznych procesów słowotwórczych.
Słowo zacząłem pochodzi od wyrazu zacząć, czyli przystąpić do jakiejś czynności. Może oznaczać, że ktoś zrobił coś w pierwszej kolejności lub wszedł w okres początkowy danego stanu. Słowa używa się również w kontekście zachowywania się agresywnie albo prowokująco wobec innych ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Paweł zaczął kłótnię, kiedy zorientował się, że jego ważne dokumenty znalazły się w niszczarce.
Kiedy zacząłem zachowywać się niespokojnie, usłyszałem, że mam zażyć tabletki uspokajające.
Zacząłem się niepokoić, kiedy moja dziewczyna nie przyszła na umówione spotkanie, a potem nie odbierała telefonu.


Niepoprawna pisownia

zaczołem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczełem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczęłem

Niepoprawna pisownia