Zarówno sformułowanie pokojów jak i pokoi to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik pokój. W języku polskim możemy stosować obie wymienione formy, jednak z zastrzeżeniem, by drugiej z nich używać w wypowiedziach nieco bardziej potocznych. Językoznawcy radzą, by w języku oficjalnym używać wyłącznie wersji pokojów.
Pokojem nazywamy pojedyncze pomieszczenie w domu, ale także w hotelu, pokój to także synonim gabinetu lekarskiego czy też spokoju. Terminem tym określamy również stan panujący pomiędzy dwoma narodami, bez działań wojennych oraz bez wypowiedzenia wojny, a dodatkowo pakt wojnę kończący.

Poprawna pisownia

pokojów

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: rekomendujemy używanie tego wariantu.

Przykłady poprawnej pisowni

Przepraszam, w którym z tych pokojów przyjmuje doktor Kowalski?
Czy w którymś z tych pokojów przyjmuje kardiolog?
W żadnym z pokojów na tym piętrze nie ma klimatyzacji, bardzo mi przykro.


Poprawna pisownia

pokoi

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: forma rekomendowana wyłącznie w wypowiedziach potocznych, w tych bardziej formalnych sugerujemy użycie wariantu pokojów.

Przykłady poprawnej pisowni

W jednym z wynajętych pokoi prysznic nie działa tak jak powinien.
Czy każdy z waszych pokoi ma odpowiedni standard?
W jednym z pokoi na strychu znajduje się mała myszka.


Niepoprawna pisownia

pokoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokoii

Niepoprawna pisownia