Niepoprawna pisownia

nie księgowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieksięgowana

Poprawna pisownia