Niepoprawna pisownia

nie księgowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieksięgowana

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nieksięgowana oznacza, że dana rzecz czy transakcja nie została jeszcze odnotowana w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa. Oficjalnie nie jest jeszcze potwierdzona i dokonana.
Nieksięgowana to połączenie przymiotnika oraz partykuły przeczącej nie. Zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni tego typu wyrazów, powinien być zawsze pisany razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Każda transakcja, która pozostała nieksięgowana, musi zostać natychmiast wprowadzona do rejestru.
Nieksięgowane przychody mogą sprowadzić na firmę kłopoty, jeśli ktoś się o nich dowie.
Nieksięgowana faktura może zostać uznana za oszustwo finansowe i przysporzyć wielu problemów.