Niepoprawna pisownia

chop

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hop

Poprawna pisownia, znaczenie: dawniej określenie hop było wyrazem dźwiękonaśladowczym i występowało pod postacią hup lub hub. Wraz z ewolucją języka polskiego przyjęło ono dzisiejszą formę, jednak jego pisownia pozostała taka sama. Należy zatem zapamiętać, że wyraz ten piszemy zawsze przez h.
Hop w zdaniach najczęściej jest wykrzyknikiem, który ma za zadanie zachęcić kogoś do podskakiwania czy też wykonania jednego skoku. Dodatkowo jest to wyrażenie, za pomocą którego ludzie nawołują się, na przykład podczas poszukiwań – zwykle się go wówczas powtarza. Hop niekiedy pełni też funkcję rzeczownika, w mowie potocznej oznaczającego skok.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdzie ona jest? Hop hop, Aniu, odezwij się, proszę!
Patrzył, jak zza ogrodzenia rytmicznie wyłania się głowa jego córki, skaczącej na trampolinie: hop, hop, hop.
I teraz hop! Zeskocz z kanapy!