Poprawna pisownia

gołąb

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik gołąb zawsze zapisujemy przez ą. Uzasadnia to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, która mówi, że samogłoskę nosową ą piszemy przed wszystkimi spółgłoskami zwarto-szczelinowymi. Dla przypomnienia, są to następujące głoski: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g. Co więcej ą należy zapisywać wówczas, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na ę, a w tym przypadku zachodzi wymiana: gołąb, bo: gołębie.
Gołębiem nazywamy średniej wielkości ptaka o brunatnym bądź szarym umaszczeniu, osiedlającego się głównie na terenach miast.

Przykłady poprawnej pisowni

Gołąb siedział na balkonie, nic sobie nie robiąc z próbującej przegonić go kobiety.
Nie karm tych ptaków! Gołąb raz nakarmiony zawsze będzie wracał w miejsce, gdzie dostał jedzenie.
W obecnych czasach wszędzie roi się od tych ptaków – gdzie się nie obejrzysz, tam będzie gołąb.


Niepoprawna pisownia

gołomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gołąp

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gołomp

Niepoprawna pisownia