Oba słowa to formy rzeczownika „osoba”, które oznaczać może pojedynczego człowieka (kogoś), jest też pojęciem używanym do określenia formy czasownika, w zależności od wykonawcy czynności, a także do określenia bohatera dramatu, zaś w prawie oznacza podmiot czynności prawnych. Obie formy, które tu przedstawiamy są bezbłędne (czyli zarówno forma zapisu osobą, ale też osobom), ale dotyczą innego przypadku tego słowa! Nie można dlatego stosować ich zamiennie – musisz ustalić, która forma jest poprawna dla Twojego kontekstu zdania. W tym celu przeczytaj nasze definicje i przykłady, a jeśli masz wątpliwości chętnie pomożemy w komentarzach!

Poprawna pisownia

osobą

Poprawna pisownia, znaczenie: narzędnik (z kim? z czym?) liczby pojedynczej słowa „osoba”, tyczy się jednej osoby z którą na przykład rozmawiam, jadę, spotykam się, idę, pracuję.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek przyszedł na bal z osobą towarzyszącą, którą była jego dziewczyna Iza.
Znam Karola i to bardzo się na nim zawiodłem, dlatego nie chce mieć nic wspólnego z jego osobą.
Jeśli nie rozumiesz jaka jest różnica między osobą fizyczną a osobą prawną to zdecydowanie musisz powtórzyć wykłady z prawa handlowego.


Poprawna pisownia

osobom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (komu? czemu?) liczby mnogiej słowa „osoba” – odnosi się do wielu osób, którym np. przyglądam się.

Przykłady poprawnej pisowni

Od trzech dni przyglądam się osobom stojącym pod sklepem i jestem pewien, że to jacyś naciągacze.
Niestety jest Pan pijany, a osobom nietrzeźwym do naszego klubu wstęp jest wzbroniony.
Nie sprzedam ci alkoholu, ponieważ w naszym sklepie osobom nieletnim alkoholu się nie sprzedaje.