Współcześni językoznawcy dopuszczają do użytku oba wymienione sformułowania. Co ciekawe, mają one podobne znaczenie i etymologicznie również są bardzo do siebie zbliżone. Zachęcamy do zapoznania się z opisami obu słów a także przykładami ich praktycznego użycia w zdaniach – pomoże to zrozumieć niewielkie różnice, jakie dzielą oba te sposoby zapisu.

Poprawna pisownia

glista

Poprawna pisownia, znaczenie: glista to określenie pasożyta żyjącego w organizmie – jest to nicień rezydujący w przewodzie pokarmowym. Termin ten znany jest już od czasów prasłowiańskich, kiedy to miał identyczne znaczenie jak współcześnie. Co więcej, funkcjonował też w innych językach, takich jak rosyjski (glista) czy czeski (hlista).

Przykłady poprawnej pisowni

Glista ludzka to pasożyt przewodu pokarmowego człowieka, wywołujący chorobę o nazwie glistnica.
Glista ludzka obecna w organizmie człowieka najczęściej daje objawy ze strony przewodu pokarmowego, ale również układu oddechowego.
Jedną z wielu chorób brudnych rąk jest glistnica, którą wywołuje glista ludzka.


Poprawna pisownia

glizda

Poprawna pisownia, znaczenie: glizda z kolei to wyraz używany w języku potocznym, zaczerpnięty z dialektów i gwary regionalnej, bazujących na wymowie. Jako że podczas artykulacji wyraźnie słyszalne są spółgłoski zd, dopuszcza się również ich zapis. Niektórzy językoznawcy podejrzewają, iż rzeczownik ten może wywodzić się od archaicznego przymiotnika glit (lepki, śliski), z którego w miarę ewolucji języka wyodrębnił się termin glei, określający lepkiego, śliskiego robaka.

Przykłady poprawnej pisowni

Fuj, jaka obrzydliwa glizda!
Dzieci obserwowały jak jedna glizda po drugiej wpełzały do płytkiej kałuży na chodniku.
Glizda to potoczne określenie dżdżownicy.