Oba poniższe słowa – czyli glizda oraz glista istnieją i są jak najbardziej poprawne, ich znaczenie jest jednak różne – zapoznaj się z poniższymi opisami i wybierz formę, która pasuje do Twojego kontekstu.

Poprawna pisownia

glista

Poprawna pisownia, znaczenie: pasożyt, nicień rezydujący w przewodzie pokarmowym.


Poprawna pisownia

glizda

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: dżdżownica.