Niepoprawna pisownia

nie aktualny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieaktualny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieaktualny odnosi się do tematu lub sprawy, które uległy przedawnieniu i teraz ich stan czy znaczenie są zupełnie inne. Nieaktualnym określa się również dokument – w znaczeniu przenośnym jako synonim wyrazu nieważny.
Nieaktualny jest przymiotnikiem. Do wyrazu aktualny dodano partykułę nie, która jest zaprzeczeniem. Zgodnie z zasadą pisowni w języku polskim – dotyczącymi połączenia partykuły nie z innymi częściami mowy – z przymiotnikami zapisujemy ją łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój dowód osobisty jest nieaktualny, nie możesz więc go używać.
Ten dokument nie jest aktualny, swoją ważność stracił bowiem rok temu.
Nieaktualne są nasze postanowienia, wszystko zmieniło się wraz z odejściem taty.