Poprawna pisownia

niedrogiej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie drogiej

Niepoprawna pisownia