Niepoprawna pisownia

króżganek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krużganek

Poprawna pisownia, znaczenie: krużganek to długi, otwarty korytarz z charakterystycznymi arkadami biegnącymi wokół dziedzińca, element architektury szczególnie popularny w miastach, zwłaszcza na rynkach. Krużganek może obiegać budynek dookoła. Poprawną pisownią tego wyrazu możemy kojarzyć sobie z etymologią słowa – jest to bowiem spolszczone słowo Kreuzgang, stąd jedyna poprawna pisownia jest przez u otwarte.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz na ten krużganek. Co sądzisz o takiej architekturze?
Ten krużganek bardzo ładnie komponuje się na rynku.
Zobacz, czy pod tym krużgankiem nie stoi przypadkiem Marek albo jego brat bliźniak?


Niepoprawna pisownia

kruż ganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krurzganek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kruszganek

Niepoprawna pisownia