Poprawna pisownia

po linii najmniejszego oporu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po najmniejszej linii oporu

Niepoprawna pisownia