Poprawna pisownia

po linii najmniejszego oporu

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie wyrażenie to brzmi iść po linii najmniejszego oporu. Jego prawidłowy zapis (i wymowa) uzasadniony jest znaczeniem oraz odpowiednią konstrukcją gramatyczną, w której słowo najmniejszy odnosi się do rzeczownika opór. Najmniejszy opór w tym kontekście to właśnie to, co pragniemy osiągnąć, dlatego te dwa słowa muszą być wzajemnie powiązane (kontekstem i ustawieniem ich obok siebie).
Cały związek frazeologiczny oznacza wybranie takiej drogi postępowania, która wiąże się z najmniejszymi przeszkodami (najmniejszym oporem). Jest to najłatwiejsza droga do celu.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek zawsze idzie po linii najmniejszego oporu i stara się unikać wszystkich konfliktów w pracy.
Hanka lubi iść po linii najmniejszego oporu, dlatego nie waha się przed przepisywaniem prac domowych.
Gdybyś nie lubił iść po linii najmniejszego oporu, może osiągnąłbyś w życiu coś więcej.


Niepoprawna pisownia

po najmniejszej linii oporu

Niepoprawna pisownia