Poprawna pisownia

chochlik

Poprawna pisownia, znaczenie: chochlikiem nazywamy psotnego, złośliwego duszka, demona czy też skrzata, który znany by z podań ludowych. Legendy słowiańskie przedstawiały go z kolei jako bóstwo, które w postaci kota zamieszkiwało domowe spiżarnie i broniło do nich dostępu.
Najprawdopodobniej termin ten wywodzi się od rzeczownika chochoł, znaczącego czub lub czubek (przykładowo na głowie). Można jednak podejrzewać, że pomimo faktu, iż zapis ten jest staropolski, to samo znaczenie rzeczownika chochlik może wywodzić się ze wschodu, jako że na Rusi termin ten był zdrobnieniem od chochoła i oznaczał ducha, demona lub diabła, opiekującego się domostwem. Dla przypomnienia, we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy o pochodzeniu rodzimym należy zapisywać zgodnie z tradycją historyczną, stąd chochlik jest jedyną poprawną wersją zapisu omawianego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Od czasu do czasu jakiś złośliwy chochlik powtarzał jej, że powinna rzucić tę pracę.
Ze względu na to, że do druku wkradł się chochlik i data wydarzenia została podana błędnie, prawie nikt się na nim nie pojawił.
Choć sytuacja była poważna, słyszała w głowie złośliwego chochlika, który kazał jej zachichotać.


Niepoprawna pisownia

hohlik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chohlik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hochlik

Niepoprawna pisownia