Niepoprawna pisownia

serji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

serii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo serii pochodzi od seria, które posiada wiele znaczeń. Może to być:
1. Szereg wydarzeń, które po sobie następują.
2. Kilka lub kilkanaście kolejnych strzałów lub wybuchów, które następują po sobie bardzo szybko.
3. Zestawienie 12 dźwięków, posiadających różną wysokość, czas trwania, głośność, barwę oraz artykulację.
4. Zbiór jednakowych przedmiotów, tworzących całość.
5. Określona liczba produktów przemysłowych, wykonanych na podstawie tych samych wytycznych.
6. Warstwy skalne, które leżą jedna na drugiej i posiadają wspólne cechy.
Poprawną formą zapisu jest serii przez dwa i na końcu. Słowo to pochodzi z łaciny, gdzie series oznaczało szereg, kolejność, łańcuch. Jest zatem zapożyczeniem, wobec którego stosuje się zasady języka polskiego, dotyczące wyrazów obcego pochodzenia. Te z nich, które kończą się na -ia w mianowniku (jak seria), poprzedzone spółgłoskami takimi jak: ch, d, g, k, l, r, t, należy zapisywać przez dwa -ii na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie przypadły mu do gustu telefony z nowej serii, dlatego postanowił odłożyć zakup do kolejnej premiery.
Nie był zadowolony z serii swoich porażek, dlatego zaczął intensywniej trenować biegi oraz boks.
Nie chciał oglądać ostatniej serii w telewizji ze względu na ciągłe reklamy, dlatego wybrał VOD w Internecie.


Niepoprawna pisownia

seri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

serjii

Niepoprawna pisownia