Przymiotnik niezgodna poprawnie zapisuje się wyłącznie razem – jako jedno słów. Wszelkie inne formy zapisu to błąd ortograficzny! Zasady ortograficzna, z której wynika ten zapis mówi, że „nie” z przymiotnikami zawsze zapisujemy łącznie (czyli jako jedno słowo).

Poprawna pisownia

niezgodna

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodna to taka, którą cechuje skłonność do wszczynania kłótni lub czegoś, co jest wynikiem braku zgody oraz nieustępliwość. Niezgodna może również oznaczać niepasująca do czegoś, stojąca w sprzeczności z czymś lub źle dobrana. Lista wybranych synonimów słowa niezgodna to: kłótliwa, skłócona, konfliktowa, nieustępliwa, sprzeczna, naganna, rozbieżna, niekompatybilna, nieodpowiednia, niestosowna, niekonsekwentna, nieharmonijna, nie na miejscu, nieprzystająca, przeciwstawna oraz niespójna.

Przykłady poprawnej pisowni

W sytuacji gdyby zawartość paczki była niezgodna z tym, co zamawiałeś zadzwoń do mnie i natychmiast skoryguję pomyłkę.
Podpisana deklaracja była niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami, dlatego została unieważniona.
Działalność gospodarcza, którą prowadził Karol okazała się być niezgodna z prawem i teraz prokuratura nie chce mu dać spokoju.


Niepoprawna pisownia

nie zgodna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesgodna

Niepoprawna pisownia