Choć oba opisane poniżej wyrażenia funkcjonują w języku polskim i dodatkowo brzmią identycznie, ich znaczenia różnią się, a co więcej, stanowią one odrębne części mowy. Nie należy zatem stosować ich wymiennie, lecz poznać znaczenie każdego z nich. Pomocne mogą okazać się tu opracowane przez naszą redakcje definicje i przykłady, a w gdyby okazały się one niewystarczające przypominamy także o możliwości zadawania nam pytań językowych w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

nażarty

Poprawna pisownia, znaczenie: nażarty to przymiotnik używany w mowie potocznej, określający kogoś, kto dużo zjadł.

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ jestem nażarty. Obiad był pyszny.
Nie mam ochoty na deser, jestem już nażarty.
Dawno nie byłem tak nażarty jak po waszym weselu.


Poprawna pisownia

na żarty

Poprawna pisownia, znaczenie: na żarty to z kolei wyrażenie przyimkowe, oznaczające: żartem, żartobliwie, aby kogoś rozbawić. W myśl obowiązującej we współczesnej polszczyźnie reguły, nakazującej rozłączy zapis większości wyrażeń przyimkowych, również i ta konstrukcja powinna być zawsze zapisywana osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, nie gniewaj się. Przecież powiedziałem to na żarty.
Powiedziałem jej na żarty, że chyba przytyła – nie odzywała się do mnie przez tydzień.
Nigdy nie dzwoń na żarty pod żaden numer alarmowy, pamiętaj.