Obie formy zapisu w odpowiednich kontekstach mogą być prawidłowe. Na ogół właściwą formą będzie zapis łączny (czyli niedobre) jednak w szczególnych przypadkach także i zapis nie dobre może być tym właściwym. Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem różnic znaczeń obu form, a także naszymi przykładami.

Poprawna pisownia

niedobre

Poprawna pisownia, znaczenie: niedobre to forma przymiotnika niedobry. Jest to wyraz oznaczający coś pozbawionego dobroci, przynoszącego szkodę, a także coś, co jest wbrew zasadom, kanonom czy wartościom. Określamy tak również coś, co nie jest odpowiednie nie pasuje, nie rokuje, kogoś nieposiadającego optymizmu oraz staranności. Mówiąc, że potrawa jest niedobra, sugerujemy jej niewłaściwy smak czy też brak jakiegokolwiek smaku.
W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że cząstka nie w połączeniu z przymiotnikami w stopniu równym powinna być zapisywana łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Te śliwki w boczku były nie dobre, a wręcz wyśmienite!
Co za niedobre dzieci, jak one mogły zniszczyć nasz ogródek!
Marek stanął dziś na wysokości zadania jego popisy były dziś nie dobre, a wręcz fenomenalne!
Nawet jeśli uważasz, że posiłek jest niedobry, nie mów o tym cioci, bo sprawisz jej przykrość.


Poprawna pisownia

nie dobre

Poprawna pisownia, znaczenie: od przedstawionej wyżej zasady językowej istnieje wyjątek, nakazujący zapis oddzielny, kiedy to partykuła nie wprowadza zdanie przeciwstawne, a także wówczas, kiedy występuje pomiędzy identycznymi formami i tworzy uogólnienie. Zatem zapis powyższego wyrażenia uzależniony jest od kontekstu zdania.