W zależności od kontekstu możemy wykorzystać każde z tych określeń.

Poprawna pisownia

nie zadbany

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zadbany służy podkreśleniu przeciwstawności i zaprzeczenia. Występuje, kiedy chcemy dokładnie powiedzieć, że coś nie jest zadbane, i pragniemy opisać, jak dokładnie się prezentuje.

Przykłady poprawnej pisowni

Dom naszej wiekowej cioci okazał się nie zadbany, ale zupełnie zapuszczony i zarośnięty krzakami.
W mieszkaniu obok mieszka nie zadbany, tylko wiecznie niedomyty i nieogolony mężczyzna.
Ten biurowiec wydaje się nie zadbany, lecz dość brudny, więc nie chciałbym wynajmować w nim pokoju.


Poprawna pisownia

niezadbany

Poprawna pisownia, znaczenie: w sytuacji, w której zależy nam jedynie na opisie i wyrażeniu, iż coś prezentuje się nieetycznie lub brudno, bez uściślania w jakiś sposób, wykorzystujemy określenie niezadbany. Pozwala ono ogólnie opisać przedmioty i ludzi, którzy prezentują się nieestetycznie, niedbale. Nie wymaga uściślania, jak wyglądają.

Przykłady poprawnej pisowni

Uczesała się, ale jej wygląd wciąż pozostał niezadbany, więc postanowiła pójść do kosmetyczki.
Niezadbany nastolatek przyszedł do nas po pomoc i opowiedział o kryzysie w swojej rodzinie.
Niezadbany park nigdy nie przyciągnie dużej liczby gości, więc w przyszłym roku trzeba go ogarnąć.


Niepoprawna pisownia

nie za dbany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza dbany

Niepoprawna pisownia