Poprawna pisownia

dwudziesty ósmy września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu września, nie zaś o dwudziestym ósmym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty usmy września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty ósmy wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy września

Niepoprawna pisownia