Poprawna pisownia

niedopuszczalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopószczalna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopuszczalna

Niepoprawna pisownia