Oba poniższe wyrazy funkcjonują we współczesnej polszczyźnie i są poprawne, jednak ich znaczenie jest zupełnie inne. Jako że, zarówno w języku pisanym, jak i mówionym, często są mylone, warto przyswoić sobie zasady ich zastosowania. Pamiętaj, że wyrazów tych pod żadnym pozorem nie można uznać za tożsame lub nawet o zbliżonym znaczeniu, a więc ich wymienne używanie to błąd językowy! Zapoznaj się z różnicą w znaczeniu każdego ze słów i na tej podstawie podejmij decyzję, który wyraz pasuje do Twojego kontekstu wypowiedzi. Jeśli nie wiesz przeczytaj przygotowane przez nas przykłady lub zapytaj o swoje wątpliwości w komentarzach.

Poprawna pisownia

bynajmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: bynajmniej to partykuła wzmacniającą przeczenia, inaczej: wcale, w żadnym razie, zupełnie, ani trochę, w najmniejszym stopniu. Wyraz ten może również pełnić funkcję wykrzyknika, będącego przeczącą odpowiedzią na zadane pytanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Udało mi się zdać ten egzamin, ale bynajmniej nie było to proste.
Myślisz, że okazała wdzięczność? Bynajmniej.
Nie jest to problem bynajmniej prosty.


Poprawna pisownia

przynajmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: przynajmniej jest partykułą, której zadaniem jest wyznaczenie minimalnego akceptowalnego przez osobę mówiącą zakresu czegoś. Znaczenie przynajmniej to: nie mniej niż, co najmniej, a także: chociaż, bodaj, choć.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten przedmiot waży przynajmniej dwa kilogramy.
Pójdę z Tobą na studniówkę, ale obiecaj mi, że przynajmniej połowę czasu spędzimy bez Twoich kolegów.
Pozwól mi się wyspać przynajmniej w weekend.