Poprawna pisownia

ponadto

Poprawna pisownia, znaczenie: oprócz tego, w dodatku, poza tym.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem mądry, a ponadto jestem bogaty i przystojny.


Poprawna pisownia

ponad to

Poprawna pisownia, znaczenie: ponad coś.

Przykłady poprawnej pisowni

W zeszłym miesiącu dochód wyniósł 200 złotych a w tym 100 złotych ponad to.


Niepoprawna pisownia

po nadto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nad to

Niepoprawna pisownia