Mimo podobnego brzmienia oba wyrazy nie są ze sobą związane i oznaczają zupełnie co innego oraz co istotne – nie mogą być używane wymiennie, ponieważ będzie to błąd językowy. Aby go uniknąć zapoznaj się z definicjami, które przygotowaliśmy, a w razie wątpliwości rzuć okiem także na przykłady użycia obu słów w zdaniach lub zadaj pytanie naszej redakcji, korzystając z sekcji komentarzy, znajdującej się pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

pot

Poprawna pisownia, znaczenie: potem nazywamy wydzielinę z gruczołów potowych. Jest to rzeczownik w rodzaju męskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Pot spływał mu po plecach kiedy wynosił kolejne stosy cegieł na drugie piętro.
Kiedy usłyszała, że więcej niż połowa osób nie zdała kolokwium, oblał ją zimny pot.
Choć pot lał się z nich strumieniami, nie chcieli przerwać gry.


Poprawna pisownia

pod

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz pod jest z kolei spójnikiem, który może być wykorzystywany w wielu sytuacjach. Za jego pomocą możemy przekazać informację o położeniu kogoś lub czegoś poniżej omawianego obiektu oraz o ruchu kogoś lub czegoś w kierunku dołu danego ośrodka lub osoby czy też w kierunku do nich przeciwnym. Co więcej, używając spójnika pod mówimy także o położeniu kogoś lub czegoś przed lub w okolicy omawianego wyrażenia i dodatkowo o nieodległym czasie względem danego punktu, będącym równocześnie kresem czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Kot z impetem wbiegł pod stół, gdzie wcześniej wpadła piłeczka.
Zapomniałam dziś kluczy, więc stałam pod domem, czekając aż ktoś z rodziny wróci wreszcie z pracy.
Praca pod żarówką opalającą była wyjątkowo uciążliwa.