Określenie nie właściwa, podobnie jak niewłaściwa, jest poprawne. Jednak ich wykorzystanie zależy od kontekstu, w jakim chcemy ich użyć.

Poprawna pisownia

nie właściwa

Poprawna pisownia, znaczenie: nie właściwa to zastosowanie wyjątkowej, rozdzielnej pisowni, które musi być intencjonalne. Oznacza, że chcemy podkreślić charakter danej rzeczy czy sytuacji, wymaga uzupełnienia w drugiej części zdania przez porównywaną cechę. Niezbędne jest dokładne przedstawienie tego porównania i przeciwieństwa.

Przykłady poprawnej pisowni

To była nie właściwa, ale zupełnie błędna decyzja, więc musisz liczyć się teraz z konsekwencjami.
Według Elizy to była nie właściwa, ale omyłkowo wykonana akcja, jednak nie miała na to dowodów.
Gdyby to była nie właściwa, tylko zła decyzja, na pewno bym ci to od razu jasno powiedział.


Poprawna pisownia

niewłaściwa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niewłaściwa jest z kolei ogólnym opisem cechy, który ujawnia, że coś było błędne, złe, albo niezgodne z oczekiwaniami. W ten sposób wyrazić możemy pewne niezadowolenie z tego, jaki był efekt danej decyzji, postępowania lub zaistniałej sytuacji. Jest to określenie cechy, które nie wymaga uzupełnienia przez kolejne zdania. W tym przypadku obowiązuje ogólna zasada, że przymiotniki piszemy łącznie z partykułą przeczącą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niewłaściwa strategia działania może doprowadzić do poważnych błędów, a potem konsekwencji.
Uważam, że to była niewłaściwa decyzja, ale jeśli uparcie się jej trzymasz, i tak ci pomogę.
To niewłaściwa płyta, nie ma na niej tego nagrania, o które mi chodziło, więc poszukaj dalej.