Niepoprawna pisownia

Kingii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Kingi

Poprawna pisownia, znaczenie: Kinga to damskie imię wywodzące się z języka węgierskiego, będące zdrobnieniem od Kunegunda. To imię z kolei wywodzi się z języków germańskich, gdzie najpewniej oznaczało walczącą dla swojego rodu. Obecnie Kinga funkcjonuje samodzielnie.
Kingi to jedyna poprawna forma tego imienia w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku. Zapis ten jest uwarunkowany regułą, która mówi, że rzeczowniki kończące się samogłoską, występującą po spółgłosce, zawsze należy odmieniać, umieszczając na ich końcu pojedyncze i.

Przykłady poprawnej pisowni

Dla Kingi przygotuj dania wegetariańskie, ponieważ ona już od trzech lat nie jada mięsa.
W torebce Kingi zawsze można znaleźć wiele przydatnych przedmiotów, dlatego jest taka ciężka.
Ile lat już nie widziałeś mojej Kingi? Sześć? Nie poznasz jej teraz, bo bardzo wyrosła.


Niepoprawna pisownia

Kingji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kingjii

Niepoprawna pisownia