Poprawna pisownia

momencie

Poprawna pisownia, znaczenie: momencie pochodzi od słowa moment, które oznacza krótką chwilę, mgnienie oka. Może zostać wykorzystane także do opisu konkretnego wydarzenia w życiu.
Momencie (moment także) należy zapisywać przez en. Jest to zgodne z zasadą, że w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoskami takimi jak b, c, d, ć, dź, k, g, p, t należy zapisywać głoskę en. Co więcej, dzięki takiemu zapisowi wyraz ten jest zgodny z oryginałem, co także odpowiada zasadom polskiej pisowni słów zapożyczonych.

Przykłady poprawnej pisowni

W jednym, krótkim momencie całe życie przemknęło mu przed oczami i wiedział już, ile błędów popełnił.
W pierwszym momencie sądził, że przegra, ale potem okazało się, że został zwycięzcą turnieju.
Marek był w tamtym momencie zbyt zszokowany, aby wydusić z siebie chociaż jedno słowo.


Niepoprawna pisownia

momęcie

Niepoprawna pisownia