Niepoprawna pisownia

nócisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nucisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nucirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nuciż

Niepoprawna pisownia