Poprawna pisownia

wprawdzie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w prawdzie

Niepoprawna pisownia