Obie formy tego wyrażenia są poprawne. Prawidłowy zapis uwarunkowany jest kontekstem wypowiedzi. Zapoznaj się z poniższymi wyjaśnieniami, aby wiedzieć, której formy należy użyć w interesującym Cię kontekście.

Poprawna pisownia

wprawdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie wprawdzie używane może być jako przysłówek lub partykuła. Służą one podkreśleniu, że pomimo wystąpienia danych okoliczności lub wydarzenia, nie nastąpiło coś innego, czego można było się spodziewać. Wyrażenia bliskoznaczne to mimo że, pomimo. W tym przypadku należy je zawsze zapisywać łącznie, co wynika z zasady, iż przysłówki złożone zawsze piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Wprawdzie byłam wczoraj bardzo zmęczona, ale zmusiłam się, by jeszcze posprzątać pokój.
Ania kłamie. Wprawdzie nie znam jej za dobrze, ale nie uwierzę w takie niezwykłe opowieści.
Wprawdzie nie muszę teraz chodzić do szkoły, ale i tak mam wiele zajęć z powodu moich hobby.


Poprawna pisownia

w prawdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenia w prawdzie należy używać, kiedy chcemy podkreślić, iż czegoś można dowiedzieć się lub coś można zyskać, kierując się prawdą, a nie kłamstwem. Służy do przekazania, iż coś nie jest zakłamane; może odnosić się do zgodności z prawdami, głoszonymi przez kogoś lub przez coś. Jest to wyrażenie składające się z przyimka w oraz odmienionego rzeczownika prawda. Tego typu wyrażenia przyimkowe należy zawsze zapisywać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ukojenie znajdziesz jedynie w prawdzie, nie w kłamstwach, mój synu, dlatego wyznaj, co uczyniłeś.
Jego ogromną zaletą było to, iż zawsze żył w prawdzie i zgodzie z własnymi zasadami etycznymi.
Oboje zawsze żyli w kłamstwie, a nie w prawdzie, co sprawiło, że ich związek szybko się rozpadł.