Poprawna pisownia

proszę

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik proszę używany jest przez podmiot, który chce w uprzejmy sposób zwrócić się do rozmówcy, aby coś od niej uzyskać lub coś jej wręczyć. Wyrazu tego można również używać wówczas, gdy proponuje się komuś jakąś funkcję. Wyrażenie jest stosowane także wtedy, kiedy chce się przywołać jakąś osobę do telefonu, albo zwrócić uwagę, aby ktoś zmienił swoje nieodpowiednie zachowanie.
Wyraz proszę należy zapisywać przez na końcu. Pochodzi ono od czasownika prosić, który przynależy do II koniugacji. Należą do niej czasowniki, które odmieniają się według schematu:
1. osoba liczby pojedynczej: zakończenie -ę, proszę
2. osoba liczby pojedynczej: zakończenie -isz, prosisz
3. osoba liczby pojedynczej: zakończenie -i, prosi
1. osoba liczby mnogiej: zakończenie -imy, prosimy
2. osoba liczby mnogiej: zakończenie -icie, prosicie
3. osoba liczby mnogiej: zakończenie -ą, proszą

Przykłady poprawnej pisowni

Zrobiliście tutaj tak ogromny bałagan podczas przerwy, że nie da się prowadzić lekcji, proszę to posprzątać.
Proszę zachowywać się stosownie do sytuacji, to nie jest miejsce ani czas na wygłupy i żarty.
Proszę udać się tamtym korytarzem prosto, a na jego końcu skręcić w lewo i zapukać do drzwi nr 17.


Niepoprawna pisownia

prosze

Niepoprawna pisownia