Poprawna pisownia

półkolonie

Poprawna pisownia, znaczenie: półkolonie to forma zorganizowanego czasu wolnego, który pozwala rodzicom oddać dzieci pod dobrą opiekę w czasie, kiedy oni sami pracują. Nie wymaga wyjazdu z miejsca zamieszkania i polega na zorganizowanych grach i zabawach pod okiem opiekuna w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu. Odbywają się zazwyczaj w wakacje lub ferie zimowe.
Półkolonie mogą także oznaczać kraje, które choć formalnie są koloniami innych państw, posiadają bardzo wysoki stopień autonomii.
Słowo półkolonie należy zapisywać łącznie. Jest ono złożeniem rzeczownika kolonie oraz liczebnika pół. W takich połączeniach obowiązuje ogólna zasada ortografii, że należy zapisywać je razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Półkolonie nie były formą aktywności, którą Iza lubiła, dlatego w tym roku mama nie posłała jej na nie.
Basia zawsze chciała zobaczyć, jak wyglądają półkolonie, więc weźmie w nich udział w tym roku.
Andrzej w wakacje dorabia sobie jako opiekun dla dzieci i często organizuje dla nich półkolonie.


Niepoprawna pisownia

pół kolonie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pół-kolonie

Niepoprawna pisownia