Niepoprawna pisownia

niekażdy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie każdy

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek każdy oznacza wszystko w danym zbiorze, może odnosić się do rzeczy, zwierząt, roślin i ludzi. Natomiast wyrażenie nie każdy jest zaprzeczeniem i eliminuje części danego zbioru. Określenie nie każdy składa się z partykuły nie i zaimka każdy. Jest to zaimek przymiotny i uogólniający, w liczbie pojedynczej.
Poprawna pisownia wyrażenia nie każdy to pisownia rozdzielna zgodnie z zasadą, że partykułę nie łączymy z zaimkami.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie każdy musi być Einsteinem żeby zrozumieć teorię względności i przytoczyć dowód na istnienie fotonów.
Jutro mam sprawdzian z historii z II wojny światowej, chociaż uczę się już dwie godziny, to nie każdą datę mogę powiązać z danym wydarzeniem.
Trudno jest przygotowywać posiłki dla przedszkolaków, ponieważ nie każde dziecko lubi jeść to co zdrowe.


Niepoprawna pisownia

niekarzdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie karzdy

Niepoprawna pisownia