Niepoprawna pisownia

niedopełnili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dopełnili

Poprawna pisownia