Poprawna pisownia

jednakże

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz jednakże należy do grupy spójników przeciwstawnych. Z zasady łączy dwa zdania lub ich części, ale treść tych zdań jest przeciwstawna. Synonimem do jednakże są między innymi: pomimo to, mimo to, lecz.
Jednakże składa się z dwóch części. Pierwsza to spójnik jednak. Drugą częścią jest partykuła że. Owa partykuła, która znajduje się na końcu wyrażenia zdecydowanie wzmacnia wypowiedź. Całość – spójnik i partykuła – tworzą jeden wyraz uznany za spójnik. Dlatego prawidłowa pisownia jest łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Zakochałam się w Adamie, jednakże wiem, że nigdy nie będziemy ze sobą.
Owoce wyglądają bardzo świeżo, jednakże obawiam się, że jest w nich bardzo dużo chemii.
Tak bardzo chcę popłynąć na tamtą wyspę, jednakże doskonale wiem, że mam za słabo pływam.


Niepoprawna pisownia

jednak że

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednagże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednaksze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednakrze

Niepoprawna pisownia