Poprawna pisownia

standard

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz standard zawsze piszemy z -d na końcu. Jest to słowo zaczerpnięte z języka angielskiego w niezmienionej formie. Błędna pisownia wynika z tego, że d w wygłosie jest artykułowane jako bezdźwięczne t.
Słowo standard oznacza wspólne, ustalone kryterium i określony kanon, na przykład zachowania. Jednocześnie może oznaczać ustalony normami poziom towarów lub usług, a także typowy bądź przeciętny model przedmiotu. Jest to również temat, który pochodzi z muzyki popularnej. Synonimami tego słowa są na przykład prawidło, norma, wzorzec.

Przykłady poprawnej pisowni

Ustaliliśmy już wspólne standardy, teraz musimy się ich ściśle trzymać.
Jej zachowanie to standard, niczego innego się po niej nie spodziewałem.
Sprawdziliśmy zgodność z unijnymi standardami bezpieczeństwa.


Niepoprawna pisownia

standart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stantard

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stantart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stamdard

Niepoprawna pisownia